Інформація про стан виконання правоохоронцями Чернівецької області законодавства спрямованого на запобігання і протидію корупції у 2012 році
Інформація про вжиті заходи щодо протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень за 2014 рік
ІНФОРМАЦІЯ про стан протидії корупції в області відповідно до вимог ст.19 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» у 2013 році